Manipulasjon

Allerede fra fotografiets første stund ønsket man å forbedre resultatene i form av retusj, hvor deler av fotografiet, for eksempel rynker, ble fjernet, eller nye deler lagt til. Arbeidet var krevende, og et godt resultat var avhengig av god fagkunnskap og trening. I fotografiets barndom var det fotografiske materialet så lite lysfølsomt at de var nødt til å fotografere utendørs, og fordi de egentlig ville fotografere innendørs, ble det lagt mye arbeid ned i falske interiører. Da materialet ble lysfølsomt nok til å bli effektivt brukt inne, ble mye arbeid lagt ned i falske naturbakgrunner for å gi inntrykk av at de hadde fotografert utendørs. Fotomanipulasjon kom altså ikke med de digitale mulighetene.